Aboretets dag

Bergen birøkterlag er kvart år på Aboretets dag. Dato er ikkje klar ennå.

Meir informasjon kjem seinare!

Aboretets dag 2009