Årsmøte 2020 – Bergenske Birøkterlag

Det vil holdes årsmøte digitalt dette året. Årsmøtet er 9 desember kl 18-20.

Skjema for melding av saker og påmelding til årsmøtet finner du her under