Hjem

Velkommen til Bergenske birøkterlag. Laget er et av de eldste birøkterlaget her i landet. Det ble etablert i år 1900.

Lagets formål er å fremme bærekraftig, helsebringende birøkt i Bergen og omegn. Bidra med kurs for nybegynnere etter mal fra Norges birøkterforbund. Spre kunnskap om sunn og hygienisk birøkt. Årlig regional birøkterkonferanse.

Aktiviteter som bygger opp under formålet: Arrangere Nybegynnerkurs en gang i året. Tilrettelegge for dronningavlskurs med tilhørende omlarving og utsetting av dronninger på parestasjon. Oppfordre til sykdomsbekjempelse om høsten (varroabekjempelse). Arrangere Vossamøtet som er en faglig konferanse for birøktere i hele landet.

Bergenske birøkterlag lever, med en økende medlemsmasse, og et høyt aktivitetsnivå. Andre aktiviteter i laget er deltagelse på arboretets dag, medlemstreff og inngåelse av pollineringsavtale.

Legg igjen en kommentar