Heim

Velkommen til Bergenske birøkterlag. Laget er et av de eldste birøkterlaget her i landet. Det var etablert i år 1900.

Bergenske birøkterlag lever, med en økende medlemsmasse, og et høyt aktivitetsnivå.

Aktiviteter i laget som vi årlig arrangerer er blandt annet kurs for nybegynnere, omlarvingsdager, Vossamøtet om høsten, pollineringsavtaler, dronningavlskurs, deltagelse på arboretets dag og medlemstreff.