Heim

Velkomen til Bergenske birøktarlag. Me er eit av dei eldste birøktarlaga, som er i landet. Me vart etablert ca år 1900.

Bergenske birøktarlag lever, med ein aukande medlemsmasse, og eit høgt aktivitetsnivå.