Kurs i dronningavl 2020

Styret i Bergenske Birøkterlag har bestemt at vi ønsker å jobbe for å bedre dronningkvaliteten i regionen vår. I den sammenheng kommer vi til å iverksette flere tiltak. Et av dem er å gi medlemmer av Bergenske og Sotra birøkterlag nødvendig opplæring i dronningavl. Kurset er gratis for medlemmene. I mars ble det avholdt teoretisk kurs over to dager i dronningavl med Nichlas Pithan som foredragsholder.

Dag 1 – For de som har lite eller ingen erfaring med dronningavl og ønsker en grunnleggende innføring

Dag 2 – For de som ønsker utvidede kunnskaper og som har erfaring med dronningavl fra før

Kurset videreføres i juni med en praktisk del der deltagere på kurset vil bli invitert til omlarvingsdag hos Alf Helge Søyland og Dan Sundhordvik. Der vil det bli vist og demonstrert hvordan en larver om. Deltagerne tar med seg cellelist med cellekopper, omlarvingsnål og evt hodelykt og forstsørrelsesglass. Da kan de selv larve om for å ta med seg hjem til egen bigård. De må på forhånd ha laget en cellebygger beskrevet på kurs med Nicholas.

Videre vil det bli arrangert dag for visning av parrekassett. Der vil det bli vist hvordan en fyller kassetten og siler bier slik at ikke droner følger med inn.

Kurset er tilpasset slik at deltagerne skal kunne gå hjem å utføre det samme i sin egen bigård påfølgende dager.

Tider for kurset:

Omlarvingsdag hos Alf Helge Søyland er 3. Juni kl 18-21

Tillaging av parrekasset hos Alf Helge Søyland er 11. Juni kl 18-21

Omlarvingsdag hos Dan Sundhordvik er 10. Juni kl 18-21

Tillaging av parrekasset hos Dan Sundhordvik er 18. Juni kl 18-21

Bergen kommune har gitt tilskudd til gjennomføring av kurset.

Kurset ble gjennomført slik som beskrevet over.