Hjelp til å fange sverm

Bergenske birøkterlag tar oppdrag for å fange biesvermer. Om du trenger hjelp til å fange en sverm ta kontakt med ansvarlig for å fange svermer

Hans Christian Berntzen på telefon 92438714